Schoolplan

Wilt u meer informatie over onze school, lees dan ons jaarplan 2018-2019
In het jaarplan staat beschreven wat we doen, waarom we het doen en waar we naar toe willen.
Het bouwt voort op hetgeen de afgelopen jaren in gang is gezet.

Schoolplan SBO De Korenburg 2018-2019