Financiën

Schoolbijdrage

Dit schooljaar wordt er van de ouders geen schoolbijdrage gevraagd. Zo willen we tegemoet komen aan de hoge levenskosten die we afgelopen jaren allemaal hebben ervaren.

Natuurlijk blijven we Sinterklaas, Kerst, sportdagen en schoolreisjes/schoolkampen organiseren en kan ieder kind aan deze activiteiten deelnemen.

Verzekering

Er is een collectieve verzekering afgesloten die dekking geeft voor medische behandelingen, veroorzaakt door ongelukken die onder schooltijd gebeuren. Hierbij is niet inbegrepen de vergoeding van kapotte brillen. Daarnaast is er een W.A.-verzekering afgesloten. Maar om hiervan gebruik te kunnen maken, moet de gemeente (of personeel van De Korenburg) aansprakelijk kunnen worden gesteld. Daar hoort niet bij: het zoek raken of verliezen van horloges, kettingen, beschadigingen aan de fiets etc. Als u uw kind waardevolle spullen mee naar school geeft, doet u dat dus geheel op eigen risico.

Buitenschoolse opvang

In tegenstelling tot reguliere basisscholen hoeft een school voor speciaal basisonderwijs volgens de wet op het primair onderwijs geen reguliere buitenschoolse opvang te organiseren. Indien u hier wel gebruik van wenst te maken, kunt u contact opnemen met de plaatselijke aanbieders. Deze zijn onder meer te vinden in de gemeentegidsen van Winterswijk en Groenlo.

Sponsoring

Heel af en toe wordt De Korenburg gesponsord. Dit betreft dan aanschaf van zaken of middelen die uit de normale financiële middelen niet (voldoende) kunnen worden bekostigd. Sponsoring mag op geen enkele manier invloed hebben op de inhoud en vorm van ons onderwijs.