Financiën

Ouderbijdrage

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit  twee bedragen:

  • een bedrage voor de oudercommissie (voor sinterklaas, kerst, sportdag, etc.)
  • een bedrag dat gebruikt wordt voor schoolreisjes, kampen en voor toneelvoorstellingen.

Dit wordt beheerd door de ouderraad. In de informatiekalender kunt u zien hoe hoog deze bedragen zijn. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hiervoor een machtigingsformulier.

Overblijven

In de informatiekalender staat beschreven dat € 40,00 in rekening gebracht zal worden voor het overblijven. Dit gaan we veranderen, vanaf het schooljaar 2018-2019 worden de kosten voor het overblijven niet meer in rekening gebracht.

Verzekering

Er is een collectieve verzekering afgesloten die dekking geeft voor medische behandelingen, veroorzaakt door ongelukken die onder schooltijd gebeuren. Hierbij is niet inbegrepen de vergoeding van kapotte brillen. Daarnaast is er een W.A.-verzekering afgesloten. Maar om hiervan gebruik te kunnen maken, moet de gemeente (of personeel van De Korenburg) aansprakelijk kunnen worden gesteld. Daar hoort niet bij: het zoek raken of verliezen van horloges, kettingen, beschadigingen aan de fiets, etc. Als u uw kind waardevolle spullen mee naar school geeft, doet u dat dus geheel op eigen risico.

Buitenschoolse opvang

In tegenstelling tot reguliere basisscholen hoeft een school voor speciaal basisonderwijs volgens de wet op het primair onderwijs geen reguliere buitenschoolse opvang te organiseren. Indien u hier wel gebruik van wenst te maken, kunt u contact opnemen met de plaatselijke aanbieders. Deze zijn onder meer te vinden in de gemeentegidsen van Winterswijk en Groenlo.

Wel wordt er op De Korenburg speciale naschoolse opvang georganiseerd. Stichting Plurijn en stichting De Lichtenvoorde organiseren samen een naschoolse opvang en/of behandeling voor kinderen waarvoor de reguliere opvang onvoldoende is. Voor meer informatie hierover kunt opnemen met:

  • Een van de zorgloketmedewerkers van De Lichtenvoorde, telefoon 0544-371130 of per mail info@delichtenvoorde.nl. Ook kunt u de website bezoeken: www.delichtenvoorde.com
  • Het klantbureau van Pluryn, telefoon 088-7795000 of per mail klantenbureau@pluryn.nl. Ook kunt u de website bezoeken: www.pluryn.nl

Sponsoring

Heel af en toe wordt de Korenburg gesponsord. Dit betreft dan aanschaf van zaken of middelen die uit de normale financiële middelen niet (voldoende) kunnen worden bekostigd. Sponsoring mag op geen enkele manier invloed hebben op de inhoud en vorm van ons onderwijs.