Voor wie

De Korenburg is een school voor speciaal basisonderwijs en biedt speciale ondersteuning voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De Korenburg geeft onderwijs aan kinderen die (nog) niet binnen het regulier basisonderwijs kunnen worden opgevangen. Dit zijn kinderen met een complexere vraagstelling op het gebied van leren en welbevinden.
Deze ondersteuningsvragen kunnen liggen op het gebied van het niveau van de leerstof, het gedrag en de werkhouding.


Hoe komen leerlingen bij ons op school?

Als het binnen de basisschool niet (meer) lukt, dan kan de school in overleg met ouders een leerling aanmelden bij het ZATT (ZorgAdvies- en ToewijzingsTeam) van het samenwerkingsverband Oost Achterhoek. Voor kinderen met een hulpvraag jonger dan 4 jaar zoeken de voorschoolse instellingen ook  samen met het ZATT naar de meest passende onderwijsplek.

Het ZATT gaat dan bekijken, welke hulp uw kind nodig heeft:

  • kan uw kind op de eigen basisschool verder met extra hulp vanuit het samenwerkingsverband?
  • of kan uw kind op een andere basisschool goed geholpen worden?
  • is dergelijke hulp niet voldoende, dan beslist het ZATT of de leerling in aanmerking komt voor een plaats in het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO).

Aanmelden

De basisschool meldt officieel aan. Hiervoor is toestemming van de ouders nodig. School zal een rapport opstellen, waarin precies staat wat hun leerling, uw kind nodig heeft. Uw kind wordt in een ZATT-vergadering besproken. Een kind wordt pas binnen het ZATT besproken als de ouders daar toestemming voor hebben gegeven. Bovendien worden ouders uitgenodigd voor deze bespreking. De basisschool zal ook bij deze bespreking aanwezig zijn.

Het correspondentieadres van het ZATT is:
Dhr. J. Bloemenkamp
Voorzitter ZATT SWV Oost Achterhoek
Morsestraat 21-A
7101 JA Winterswijk

telefonisch via: 0543-512593
email via: rap@swvoostachterhoek.nl