Rooster

Schooltijden

De Korenburg werkt volgens het 5 gelijke dagen model. Dit betekent dat de kinderen van maandag tot en met vrijdag van 8.45 uur tot 14.15 uur les hebben en op school aanwezig zijn.

De ochtendpauze is van 10.15 uur tot 10.30 uur, de middagpauze van 12.00 uur tot 12.30 uur. Alle kinderen blijven tussen de middag op school en eten in hun stamgroep met de leerkracht van 12.00 uur tot 12.15 uur. In de pauzes maken we gebruik van de methode Beweeg Wijs.

Beweeg Wijs maakt optimaal gebruik van de schoolomgeving tot een nieuw schoolvak. Deze integrale aanpak kenmerkt zich door de verbinding van het onderwijs van binnen naar buiten. Onderwijsdoelen worden buiten zichtbaar: sport en spel, techniek, rekenen, natuurbeleving, theater, dans en muziek. Het biedt voor iedereen een rijke ontwikkelomgeving.

Meer informatie is te vinden op www.beweegwijs.nl

De leerlingen mogen vanaf 8.30 uur aanwezig zijn op het plein. Vanaf dat moment is er toezicht.

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie16 t/m 23 oktober 2023
Kerstvakantie25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie12 februari t/m 16 februari 2024
Pasen28 maart t/m 2 april 2024
Meivakantie29 april t/m 10 mei 2024
Hemelvaart vakantie9 en 10 mei 2024
Pinksteren20 mei 2024
Zomervakantie13 juli t/m 23 augustus 2024

Gymnastiek

Alle groepen krijgen 2 keer per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. De kinderen dragen gymkleding en gymschoenen (graag zonder zwarte zool). De gymkleding van onderbouwgroepen blijft op school en wordt regelmatig meegegeven om te wassen. De kinderen uit de bovenbouw unit nemen hun gymkleding mee naar huis.

De onderbouw unit gymt op dinsdag en donderdag en de bovenbouw unit op woensdag en vrijdag.

Zwemmen

De kinderen uit de onderbouw unit gaan om de week zwemmen op vrijdagmiddag.
De ene week groep B 3/4 en de andere week de leerlingen uit groep C 4/5.
U ziet in de kalender wanneer deze groepen zwemmen.