Rooster

Schooltijden

De Korenburg werkt volgens het 5 gelijke dagen model. Dit betekent dat de kinderen van maandag tot en met vrijdag van 8.45 uur tot 14.15 uur les hebben en op school aanwezig zijn.

De ochtendpauze is van 10.15 uur tot 10.30 uur, de middagpauze van 12.00 uur tot 12.30 uur. Alle kinderen blijven tussen de middag op school en eten in hun stamgroep met de leerkracht van 12.00 uur tot 12.15 uur. In de pauzes maken we gebruik van de methode Beweeg Wijs.

Beweeg Wijs maakt het optimaal gebruik van de schoolomgeving tot een nieuw schoolvak. Deze integrale aanpak kenmerkt zich door de verbinding van het onderwijs van binnen naar buiten. Onderwijsdoelen worden buiten zichtbaar: sport en spel, techniek, rekenen, natuurbeleving, theater, dans en muziek, het biedt voor iedereen een rijke ontwikkelomgeving.

Meer informatie is te vinden op www.beweegwijs.nl

De leerlingen mogen vanaf 8.30 uur aanwezig zijn op het plein. Vanaf dat moment is er toezicht.

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie20 februari t/m 24 februari 2023
Pasen7 t/m 10 april 2023
Meivakantie24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart vakantie18 en 19 mei 2023
Pinksteren29 mei 2023
Zomervakantie7 juli t/m 18 augustus 2023

Gymnastiek

Alle groepen krijgen 2 keer per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. De kinderen dragen gymkleding en gymschoenen (graag zonder zwarte zool).  De gymkleding van onderbouwgroepen blijft op school en wordt regelmatig meegegeven om te wassen. De kinderen uit de bovenbouwunit nemen hun gymkleding mee naar huis.

De onderbouwunit gymt op dinsdag en donderdag en de bovenbouwunit gymt op woensdag en vrijdag..

Zwemmen

De kinderen uit de onderbouw unit gaan om de week zwemmen op vrijdagmiddag.
De ene week groep C 3/4 en de andere week de leerlingen uit groep B 4/5.
U ziet in de kalender wanneer deze groepen zwemmen.