Rooster

Schooltijden

De Korenburg werkt volgens het 5 gelijke dagen model. Dit betekent dat de kinderen van maandag tot en met vrijdag van 8.45 uur tot 14.15 uur les hebben en op school aanwezig zijn.

De ochtendpauze is van 10.15 uur tot 10.30 uur, de middagpauze van 12.00 uur tot 12.30 uur. Alle kinderen blijven tussen de middag op school en eten in hun stamgroep met de leerkracht van 12.00 uur tot 12.15 uur. In de pauzes maken we gebruik van de methode Beweeg Wijs.

Beweeg Wijs maakt het optimaal gebruik van de schoolomgeving tot een nieuw schoolvak. Deze integrale aanpak kenmerkt zich door de verbinding van het onderwijs van binnen naar buiten. Onderwijsdoelen worden buiten zichtbaar: sport en spel, techniek, rekenen, natuurbeleving, theater, dans en muziek, het biedt voor iedereen een rijke ontwikkelomgeving.

Meer informatie is te vinden op www.beweegwijs.nl

 

De leerlingen mogen vanaf 8.30 uur aanwezig zijn op het plein. Vanaf dat moment is er toezicht.

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie 20 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 2 t/m 10 maart 2019
Meivakantie (inclusief Pasen 21 en 22 april) 19 april t/m 5 mei 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2019

 

Gymnastiek

Alle groepen hebben 2 keer per week gymnastiek van een vakleerkracht. Gymkleding en gymschoenen (niet met donkere zolen!) zijn verplicht. De kinderen uit de bovenbouwunit douchen na iedere les en nemen hun gymkleding mee naar huis. De kinderen uit de onderbouwunit douchen zich nog niet, van deze groepen blijft de gymkleding op school en wordt regelmatig meegegeven om te wassen.

De onderbouwunit gymt op maandag en donderdag en de bovenbouwunit op dinsdag en vrijdag.

Zwemmen

De groepen 2, 3 en 4 gaan om de week zwemmen op vrijdagmiddag.
De ene week de leerlingen van de groepen 2, de andere week de leerlingen uit groep 3 en 4.
U ziet in de kalender wanneer de groepen zwemmen.