Rooster

Schooltijden

De Korenburg werkt volgens het 5 gelijke dagen model. Dit betekent dat de kinderen van maandag tot en met vrijdag van 8.45 uur tot 14.15 uur les hebben en op school aanwezig zijn.

De ochtendpauze is van 10.15 uur tot 10.30 uur, de middagpauze van 12.00 uur tot 12.30 uur. Alle kinderen blijven tussen de middag op school en eten in hun stamgroep met de leerkracht van 12.00 uur tot 12.15 uur. In de pauzes maken we gebruik van de methode Beweeg Wijs.

Beweeg Wijs maakt het optimaal gebruik van de schoolomgeving tot een nieuw schoolvak. Deze integrale aanpak kenmerkt zich door de verbinding van het onderwijs van binnen naar buiten. Onderwijsdoelen worden buiten zichtbaar: sport en spel, techniek, rekenen, natuurbeleving, theater, dans en muziek, het biedt voor iedereen een rijke ontwikkelomgeving.

Meer informatie is te vinden op www.beweegwijs.nl

De leerlingen mogen vanaf 8.30 uur aanwezig zijn op het plein. Vanaf dat moment is er toezicht.

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie 16 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2020 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 6 maart 2022
Pasen 15 t/m 18 april 2022
Meivakantie 27 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart vakantie 26 en 27 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022
Zomervakantie 9 juli t/m 21augustus 2022

Gymnastiek

Alle groepen hebben 2 keer per week gymnastiek van een vakleerkracht. De kinderen dragen gymkleding en gymschoenen (graag zonder zwarte zool). De kinderen uit de bovenbouwunit douchen na iedere les en nemen hun gymkleding mee naar huis. De kinderen uit de onderbouwunit douchen zich nog niet, van deze groepen blijft de gymkleding op school en wordt regelmatig meegegeven om te wassen.

De onderbouwunit gymt op maandag en donderdag en de bovenbouwunit op dinsdag en vrijdag.

Zwemmen

De kinderen uit de onderbouw unit gaan om de week zwemmen op vrijdagmiddag.
De ene week de kleuters en de andere week de leerlingen uit groep 3 en 4.
U ziet in de kalender wanneer de groepen zwemmen.