Onderwijs op maat

De leerkrachten van De Korenburg werken veel samen om tot nog beter onderwijs te komen. Onderwijs dat boeiend, betekenisvol is en samenhang laat zien. Dat doen we door te werken in twee units: de onderbouw unit (groep 1 t/m 4) en de bovenbouw unit (groep 5 t/m 8). Met de keuze voor het werken in units wordt tegemoet gekomen aan de wens om nog beter om te gaan met verschillen tussen kinderen.

De kinderen starten ieder dag in hun stamgroep. Dit is een groep met leeftijdgenoten en een vaste leerkracht. Deze groep is door de hele dag heen de vaste sociale groep van het kind. In deze groep krijgen de kinderen bewegingsonderwijs, handvaardigheid , sociale vaardigheden, pauzeren ze met elkaar, werken ze samen aan thematisch zaakvakonderwijs en sluiten ze de dag samen af. De kernvakken lezen, rekenen en spelling worden stamgroep-doorbrekend gegeven. Zo kunnen we beter aansluiten bij het niveau van de kinderen bij deze vakken. Door dit onderwijsconcept kunnen we van het onderwijs en de ondersteuning hierbij nog meer maatwerk maken.