Bestuur

Speciaal Basisschool De Korenburg is een eenpitter, zelfbewust in zijn bestuurlijke setting en verbinding zoekend daar waar nodig om samen met het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs een passend onderwijsaanbod te bieden voor de kinderen in deze regio. Zodat zo thuisnabij onderwijs mogelijk is of wordt.

In de huidige tijd is verbinding zoeken en samenwerking van essentieel belang. Hierdoor wordt onderlinge loyaliteit vergroot en de wil ontstaat om te werken aan gemeenschappelijke doelen.

Het bestuur van stichting De Korenburg wordt gevormd door de directeur/bestuurder Susan Teerink en de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht staat onder voorzitterschap van Anita Boschman.
Zij is te bereiken:
via email:       boschman73@hotmail.com