Ouderraad

De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders op De Korenburg. Zij zet zich in bij allerlei activiteiten, door er geld voor beschikbaar te stellen, maar ook door daadwerkelijk mee te helpen. Hierbij moet u denken aan o.a. Sint- en Kerstviering, sportdagen enz. De ouderraad probeert ook de ouders meer bij de school te betrekken. Een van de taken die de OR op zich heeft genomen is het controleren van leerlingen op hoofdluis. De controle vindt telkens in de week na een vakantie plaats.
In de OR hebben zitting op dit moment:

Voorzitter ouderraad

Mevr. L. Masen-Poos

Namens het team

Jeannet Jansen en Heleen Tolkamp