Inspectie

De Korenburg valt onder:

Inspectiekantoor Zwolle
Hanzelaan 310
Postbus 10048, 8017 JK Zwolle

Informatie via www.oudersonderwijs.nl of via het informatiepunt voor ouders over onderwijs:

Onderwijsinspectie

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie het onderwijs op onze school.

De rapportage van deze onderzoeken vindt u hieronder.