De school

De Korenburg is een school voor speciaal basisonderwijs in het samenwerkingsverband Oost Achterhoek en biedt speciale ondersteuning aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De Korenburg geeft onderwijs aan kinderen die (nog) niet binnen het regulier basisonderwijs kunnen worden opgevangen. Dit zijn kinderen met een complexere vraagstelling op het gebied van leren en welbevinden.

Voor deze kinderen gaan we binnen onze school op zoek naar de juiste afstemming wat betreft het onderwijsaanbod. Dit gebeurt in samenwerking met de kinderen, hun ouders en met elkaar als team.  De Korenburg heeft als doel om voor ieder kind zoveel mogelijk thuisnabij passend onderwijs te organiseren. Het bieden van een goede, veilige onderwijsplek waar kinderen zich op basis van pedagogisch optimisme en vertrouwen optimaal kunnen ontwikkelen.

Ons motto is: “zin in leren”. Dit betekent dat kinderen zin hebben (of weer krijgen) in het leren, maar ook de zin inzien van wat ze kunnen leren.

Schoolgebouw

De Korenburg is gelegen aan de rand van het centrum van Winterswijk. De school ligt op loopafstand van het NS-station en bushaltes en derhalve met het openbaar vervoer goed te bereiken. Het schoolgebouw is in 2000 vernieuwd en verbouwd. In de loop van de tijd zijn er nog een aantal aanpassingen gerealiseerd waardoor de school voldoende ruimte biedt aan onze leerlingen en bijbehorende diensten.

De volgende diensten zijn in ons gebouw aanwezig:

  • Zozijn Kind en Jeugd voor onderzoek en ondersteuning van ouders van kinderen met een vraagstelling.
  • Elmo van stichting Zozijn. Dit is een school-voorbereidende dagbehandelingsgroep voor kinderen van 2 jaar t/m 4 jaar.
  • Het samenwerkingsverband Oost Achterhoek.
  • Stichting Brevoordt. Dit is een overkoepelende stichting, waarbinnen 7 schoolbesturen in gezamenlijkheid en solidariteit het ondersteuningsbeleid naar hun scholen vorm en uitvoering geven.

Opleidingsschool

De Korenburg is een opleidingsschool en werkt in partnerschap intensief samen met Iselinge Hogeschool Doetinchem en het Graafschapcollege om samen toekomstige medewerkers in het onderwijs een goede opleiding te bieden.