Privacybeleid

Ouders en verzorgers van onze leerlingen moeten ervan uit kunnen gaan dat wij verantwoord omgaan met privégegevens van onze leerlingen en dat de privacy bij ons in goede handen is.
Het goed regelen van die bescherming wordt steeds belangrijker.

De Korenburg is zich bewust van onderstaande verplichtingen wat betreft de wet op de privacy:

Volgens de WBP is het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alleen toegestaan als het een duidelijk doel heeft en het noodzakelijk is. De school heeft een verantwoordelijkheid in:

  • Het waarborgen van de privacy van uw leerlingen en personeel.
  • Het informeren van ouders en leerlingen over de wijze waarop school persoonsgegevens verwerkt.
  • Het informeren van ouders over hun rechten
  • Het niet zonder toestemming of het informeren van ouders gegevens uitwisselen of openbaar maken.
  • het beveiligen van  persoonsgegevens om misbruik te voorkomen.
  • Het instrueren van medewerkers over wat is toegestaan rond het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Het privacybeleid van stichting De Korenburg kunt U hier bekijken.