Rooster

Schooltijden, gymnastiek, zwemmen en het vakantierooster

Schoolgids/Kalender

Bekijk de schoolgids/kalender weergave van het schooljaar 2024 – 2025

Voor wie

Voor wie is De Korenburg en hoe kun je kinderen aanmelden

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken?

De Korenburg

De Korenburg is een school voor speciaal basisonderwijs en biedt passend onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De Korenburg geeft onderwijs aan kinderen die (nog) niet binnen het regulier basisonderwijs kunnen worden opgevangen. Dit zijn kinderen met een  complexere vraagstelling op het gebied van leren en welbevinden.

Ons doel is kwalitatief goed onderwijs bieden, afgestemd op de verschillende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze kinderen. Zodat elk kind met (zelf) vertrouwen en plezier zich optimaal kan ontwikkelen op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. De leeromgeving is gericht op ontwikkeling voor kinderen en onze medewerkers. Dit alles binnen het systeem van boeiend onderwijs

Goed onderwijs dat gericht is op de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat kinderen gelukkig kunnen worden in de toekomst.